Pravidla stravování

Ke stravování je dítě přihlášeno automaticky při zahájení školní docházky.

VÝDEJ
Přesnídávka: 8.30 hod.
 Oběd: 11.30 hod.
 Svačina:  14.30 hod.

Při odchodech po obědě lze svačinu odebrat v jídelně v době jejího výdeje (tj. ve 14.30 hodin).

 

CENA STRAVNÉHO
Dítě do 6ti let od 7 let *)
Přesnídávka 7,- Kč 7,- Kč
Oběd 18,- Kč 19,- Kč
Svačina 7,- Kč 7,- Kč
Celodenní 32,- Kč 33,- Kč

*) Platí dítě, které dosáhne během školního roku sedmi let.

Cenu za neodebrané svačiny nelze vracet.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO

Poplatky za stravné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny a to od 15. do 20. dne v měsíci od 7.00 do 8.00 hod. a od 12.00 do 13.00 hod. nebo po dohodě. Platí se měsíc dopředu.

V měsíci září se platí do 15. 9. na září a do 20. 9. na říjen. Vaše případné dotazy a připomínky řeší vedoucí školní jídelny osobně po domluvě předem, případně na telefonu 480 023 212 .

Alena Tvrzníková - vedoucí školní jídelny

Účinnost pravidel stravování: Od 1.9.2014