Průběh dne

7.00 – 8.00

scházení dětí

hry a činnosti dle volby dětí

individuální práce

8.00 – 11.30

pokračování ve volných hrách

individuální práce s dětmi

cvičení

hygiena

svačina

činnosti rozvíjející jednotlivé oblasti ze ŠVP (individuální, skupinové,…)

pobyt venku

11.30 – 12.15

hygiena

oběd

příprava na odpočinek

12.15 – 14.00

odpočinek dle věku a potřeb dětí

náhradní aktivity pro nespavce

14.00 - 16.00

hygiena

svačina

odpolední hry a zájmové činnosti

individuální práce s dětmi

pobyt na zahradě

Denní režim dítěte není striktně stanoven, harmonogram je vždy přizpůsoben potřebám dětí a jejich věku, je tedy flexibilní a variabilní.

Pevně je stanovena doba podávání jídla:

• přesnídávka 8.30 hod.

• oběd 11.30 hod.

• odpolední svačina 14.30 hod.

U odpoledního odpočinku respektujeme zvláštnosti a potřeby dítěte, dítě není do spánku nuceno.

Po celý den je v MŠ zajištěn pitný režim.