Informace o úplatě

INFORMACE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2014 / 2015

ve výši 200,- Kč / za 1 dítě na 1měsíc.

Tato částka je platná pro období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Platí se v hotovosti u vedoucí školní jídelny a to od 15. do 20. dne předchozího měsíce v době od 7.00 do 8.00 hod a od 12.00 do 13.00 hod. V měsíci září se platí do 15. 9. na září a do 20. 9. na říjen.

Od 1. 1. 2013 platí školné ze zákona i děti s odkladem školní docházky.